Henk

Administrator
Ik heb jaren gewerkt voor het Inloophuis voor ggz-cliënten. Het viel mij op dat er veel intelligente, creatieve geesten waren. Het stigma dat deze mensen hulpbehoeftig zijn en weinig in de mars hebben bestaat, maar de werkelijkheid is anders. Vele mensen van het Inloophuis hebben een hoge opleiding genoten. Er was een puike bluesband, mensen met conservatorium. Veel schrijvers, dichters en kunstenaars.

Ik besloot uit te zoeken hoe dit zit, ik goochelde “psychose en intelligentie, creativiteit.” Ik kreeg veel resultaten, waaruit maar één conclusie mogelijk is: deze mensen zijn gemiddeld intelligenter en creatiever dan de doorsnee Nederlander.

Dit artikel is niet bedoeld om een lofzang te zijn op psychische klachten en psychose. Er is ook een andere kant, deze mensen kunnen ook een last voor zichzelf en hun omgeving vormen. Psychosegevoeligheid is geen pretje. Maar ieder nadeel heeft ook voordelen. Er zijn veel mensen met autisme die uitblinken in bijvoorbeeld wiskunde. Ik heb iemand gekend die uitblonk in nutteloze kennis, hij kon feilloos zeggen welk nummer het derde was van kant twee van een bepaalde lp en hij kende de topografie van stad Groningen uit zijn hoofd.

Er zijn verbazend veel kunstenaars met een achtergrond van waanzin. Citaat filosofie.nl: “Een internationale studie uit IJsland wees er op dat mensen die vatbaar zijn voor psychoses, nagenoeg op dezelfde manier dopamine in hun hersenen opnemen als mensen die aanleg hebben voor creativiteit – waarbij het in dit geval ging om zowel beeldend kunstenaars als schrijvers en muzikanten. “De resultaten suggereren dat creatieve mensen een genetische aanleg hebben om anders te denken, en dat dit tot een psychische ziekte zou kunnen leiden wanneer het gecombineerd wordt met schadelijke biologische aspecten of omgevingsfactoren,” lichtte auteur Robert Power destijds toe.”

Steve Jobs, de oprichter van Apple computers, heeft het heel mooi gezegd:

“Een boodschap aan de gekken. De buitenbeentjes. De rebellen. De onruststokers. De ronde pinnen in de vierkante gaten. Degenen die dingen anders zien. Degenen die niet gek zij op regels geen respect hebben voor de status quo. U kunt ze citeren, met hen oneens zijn, ze verheerlijken of omlaag halen. Ongeveer het enige dat u niet kunt doen is hen negeren. Omdat zij dingen veranderen. Ze duwen de mensheid vooruit. En terwijl sommigen hen voor malloten aanzien, zien wij geniën. Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, degenen zijn die dat ook doen.”
 
Bovenaan