Zoekresultaten

 1. J

  De Corona crises

  Aan de ene kant is er grote druk op de zorgsector, aan de andere kant geeft het kabinet versoepelingen. Hoe kijkt u daar tegen aan?
 2. J

  VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  In de provincie Groningen zijn er een aantal gemeenten die het beleid en uitvoering van de bedoelde toegankelijkheid goed uitvoeren. De gemeenten Groningen, Westerkwartier en Eemsdelta worden als goed voorbeeld genoemd. Wat er niet goed gaat zal nog op een rijtje worden gezet.
 3. J

  Mantelzorg

  Helemaal mee eens.
 4. J

  Seniorenzorg

  Dit kan een financiële afweging worden. De overheid subsidieerd, en de gemeenten voeren het het zorgbeleid voor deze senioren uit.
 5. J

  Samenlevingsvormen ouderen en jongere generaties

  En je vangt mogelijk meerdere vliegen in 1 klap. Er komen per meer-generatie woning meerdere woningen vrij, die weer de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.
 6. J

  Woongelegenheid voor senioren

  Vanuit de overheid dienen de gemeenten bindend afspraken te maken over woningbouw. Hierin dient een evenwichtige verdeling te worden gemaakt tussen woningen voor starters en senioren.
 7. J

  Leefstijlbegeleiding krijgt steeds meer aandacht

  Het bewust worden van de eigen Positieve Gezondheid biedt zeker handvaten tot eigen regie. De hier bedoelde leefstijlbegeleiding gaat nog verder. Meer bewegen, minder alcohol, geen drugs, minder vlees en meer groente eten. Een breed geheel aan om begeleiding, ook in GGZ, tot een gezondere...
 8. J

  VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Volledige implementatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Nederland leeft het ondertekende VN-verdrag nog altijd niet na. Wij willen een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan mee te doen ongeacht beperking. De definitie van algemene toegankelijkheid (artikel 9...
 9. J

  Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Op hen wordt nu te vaak een te groot beroep gedaan, in tijden die emotioneel toch al erg zwaar zijn. De verbinding tussen professionele en informele zorg versterken we. We breiden het mantelzorgverlof uit en stappen af van onnodige...
 10. J

  Seniorenzorg

  Senioren moeten kunnen kiezen tussen goede zorg thuis, of voor een fijne plek in een kleinschalig Zorgbuurthuis. Senioren met een beginnende zorgbehoefte krijgen het recht te kiezen voor de ondersteuning van het Zorgbuurthuis. Wachtlijsten voorverpleeghuiszorg dienen mogen niet meer...
 11. J

  Zorg en mensen met een minimaal inkomen

  De gemeentepolis voor minima staat ter discussie, Dezer gemeentepolis is een waardevol instrument voor een samenhangende aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen. Dient deze gemeentepolis volgens jou te blijven bestaan?
 12. J

  Farmaceutische invloed op de zorg

  Een aantal partijen vinden dat de farmaceutische industrie te veel verdiend aan haar aandeel in de zorg: het geven van grote bonussen aan top bestuurders binnen deze industrie en de winst aan aandeelhouders is niet meer van deze tijd. Het medicijnen aanbod dient de overheid te reguleren. Dit...
 13. J

  centralisatie WMO, PGB, Jeugdzorg

  Decentralisatie naar gemeenten van belangrijke zorgonderdelen, zoals wmo, pgb en jeugdzorg wordt geëvalueerd en centrale regie wordt heroverwogen. Dat kan een sterkere regelgeving met zich meebrengen die tot meer burocratie leidt. Waar ben jij voorstander van. De huidige decentralisatie of...
 14. J

  Samenlevingsvormen ouderen en jongere generaties

  Meergeneratiewoningen worden fiscaal gestimuleerd en er komt ruimte om woningen voor andere samenlevingsvormen waarbij mensen voor elkaar zorgen te ontwikkelen. Hoe kijk je daar tegen aan?
 15. J

  Woongelegenheid voor senioren

  Veel partijen vinden dat er meer en geschikte woningen moeten komen voor senioren. Veel senioren willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En dat in het verlengde van het besef dat de woningnood al zo groot is, onder meerdere groepen in de samenleving. Wat vindt jij van prioriteit geven...
 16. J

  Persoons gebonden budget

  Op het persoonsgebonden budget (PGB) mag niet bezuinigd worden. En het persoonsgebonden budget dient in alle zorgwetten verankerd en is toegankelijk, flexibel en toereikend te zijn. Zodat passende zorg kan worden ingekocht. Dit zal de zorgkosten laten stijgen. Hoe vind je dat?
 17. J

  Jeugdzorg

  De jeugdzorg moet passender worden ingericht. De jeugdzorg dient uitgebreid te worden tot 21 jaar. De aansturing van de jeugdzorg dient van de verzekeraars naar de overheid te gaan. Daarmee wordt de decentralisatie van de jeugdzorg ongedaan gemaakt. Hierdoor zal de jeugdzorg beter uitgevoerd...
 18. J

  dempelvrije toegang tot de zorg

  Er zou een drempelvrije toegang tot de zorg moeten gaan bestaan. Verzekeraars mogen niemand weigeren. En de zorg moet dichter bij de mensen georganiseerd worden. Regionale ziekenhuizen moeten open blijven met voldoende specialisten.
Bovenaan