Vijf jaar VN-verdrag Handicap


VN verdrag handicap

14 juni 2016 Vijf jaar VN-verdrag Handicap: wat betekent dat voor jou?Op 14 juni 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. Het doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Zorgbelang Groningen, zaVie en Platform Hattinga Verschure staan stil bij dit eerste lustrum.De belangrijkste punten uit het verdrag1. Deel uitmaken van de maatschappij. Zorg ervoor dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.2. Toegankelijkheid Kijk hierbij naar toegankelijkheid in de volle breedte. We bedoelen fysieke toegankelijkheid, maar ook toegankelijkheid voor mensen met zicht- , gehoor- , verstandelijke- en geestelijke beperkingen3. Werk Zorg ervoor dat mensen met een beperking toegang hebben tot werk dat een zinvolle bijdrage levert en waarvoor betaald wordt.4. Onderwijs iedereen, dus ook mensen met een beperking, hebben recht op passend onderwijs.5. Zelfstandig wonen Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Zorg en begeleiding moeten worden aangepast aan de persoonlijke wensen en situatie.>Vijf jaar later Hoe staan we er voor?Het blijkt nog best heel moeilijk te zijn om de verschillende onderwerpen uit het verdrag onder de aandacht te brengen bij de regering, de gemeenten, de werkgevers of de verschillende instellingen. Het verdrag vraagt dat we allemaal op een andere manier gaan denken en doen. Hoe staat het met de invoering van alles wat in het verdrag is vastgelegd nu we vijf jaar onderweg zijn?Deel je ervaringen!

Wat is er voor jou verbeterd? En wat moet er nog gebeuren voordat je echt onbeperkt kan meedoen?

Op dit forum vind je stellingen waarop je kunt reageren. Het forum biedt een veilige omgeving waarvoor je moet registreren met email adres en wachtwoord. Met jouw inbreng gaan we in gesprek met gemeenten en andere organisaties over wat er nodig is om meedoen voor jou makkelijker te maken.

Jouw ervaringen zijn dus goud waard!VN verdrag

  • Gepubliceerd
    6 jul 2021
  • Paginaweergaven
    94
Bovenaan