Gebruikersvoorwaarden

De Forum Moderators zijn er om je te helpen

Het Zorg Belangrijk-forum


Welkom op ons forum! Zoals elke forum zijn er enkele regels waar mensen zich aan moeten houden. Dat gezegd hebbende; lees alstublieft het volgende materiaal zodat u weet voor welke valkuilen u moet letten.

Autoriteit van Forum moderators

De Forum moderators zijn er om je te helpen. Bij het monitoren van Forum moderators verdient het de voorkeur om het gesprek onbetwist en ongehinderd te laten stromen, soms wordt het nodig dat de moderators ingrijpen.
Forum moderators hebben het vermogen en de bevoegdheid om onderwerpen te sluiten, opnieuw te openen, te verplaatsen, te splitsen en te verwijderen, en om individuele berichten te bewerken binnen de forum(s) die ze modereren.
Moderators zullen ook het Forum beleid rechtstreeks aan de gebruikers door te posten in hun forum(s) of via directe e-mail.
Moderators hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat leden de regels volgen, om nieuwe leden te helpen en om te helpen met alle informatie wanneer ze kunnen.

De verantwoordelijkheden van de Forum Moderator:

- Het onderwerp is de hele groep berichten.
- Een bericht is de post van een persoon in een forum.

Berichten bewerken:
Forum Moderators kunnen en zullen berichten bewerken als het materiaal bevat (inclusief links naar andere websites) dat vals, lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, vulgair, hatelijk, intimiderend, obsceen, godslasterlijk, seksueel georiënteerd, bedreigend, inbreuk op iemands privacy is, politiek, of anderszins in strijd met ENIGE wet.
De bewerking is zichtbaar voor de alle leden; telkens wanneer een bericht wordt bewerkt, worden de datum/tijd/bewerking en de auteur in het bericht weergegeven.

Een onderwerp sluiten:
Forum Moderators kunnen en zullen een topic sluiten als het bericht "aan een dood paard trekt", op verzoek van de onderwerp-opsteller, of een opruiende "iemand opzettelijk boos of beledigend maken of proberen te maken" of "beroering brengen" is.

Een onderwerp of bericht verwijderen:
Forum Moderators kunnen en zullen onderwerpen of berichten verwijderen als het bericht een van (maar niet beperkt tot) het volgende bevat:
Alle auteursrechtelijk beschermd materiaal, tenzij het auteursrecht uw eigendom is of u toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal.
Spam, overstromingen, kettingbrieven, piramidespelen en non-topic verzoeken.
Lasterlijke, lasterlijke of lasterlijke verklaringen tegen Forum Moderators, beheerders en hun leden, of een bedrijf, individuele of openbare entiteit.
Materiaal bevatten (inclusief links naar andere websites) dat vals, lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, vulgair, hatelijk, intimiderend, obsceen, godslasterlijk, seksueel georiënteerd, bedreigend, inbreukmakend op de privacy van een persoon of anderszins in strijd is met ENIGE wet. Volledig niet relevante berichten plaatsen in een individueel forum en kan geen geschikte plaats vinden in een ander forum.

In een notendop, een onderwerp wordt verwijderd wanneer er geen waarde is voor het forum dat vereist dat het onderwerp/bericht op zijn plaats blijft. In de meeste gevallen zullen Forum Moderators de initiator van het onderwerp een e-mail sturen om uit te leggen waarom het is verwijderd, tenzij de reden helemaal duidelijk is.

Schorsing van rechten:
De Forum Moderators kunnen en zullen het account van een gebruiker opschorten als de gebruiker zich schuldig maakt aan of verantwoordelijk is voor herhaalde overtredingen van de vermelde forumregels, inclusief (maar niet beperkt tot) aanstootgevend gedrag (bijv. aanstootgevend materiaal plaatsen, intimiderend andere leden, spammen, trollen); aanzetten tot controversiële kwesties; andere leden wegjagen; herhaalde pogingen om matiging te omzeilen; directe openbare uitdagingen voor elke moderator, beheerder of lid.

Verbieden:
Alleen Forum Beheerder(s) hebben de bevoegdheid om gebruikers te bannen. Verbannen is iets dat niet lichtvaardig wordt opgevat en zal alleen worden gedaan na uitgebreide discussie tussen de beheerders en moderators.
Enkele redenen waarom een gebruiker kan worden verbannen, zijn onder meer pogingen om het forum te hacken of te vernietigen; herhaalde overtreding van de genoemde forumregels; het gebruik van meerdere gebruikersnamen; het gebruik van "IP-spoofing"-software om uw ware identiteit te verbergen; herhaald aanstootgevend en onbeschoft gedrag (trollen); andere leden wegjagen; herhaaldelijk aanzetten tot controversiële kwesties; herhaalde pogingen om matiging te omzeilen; openbare uitdagingen aan elke moderator, beheerder of lid richten; geverifieerde verbale of schriftelijke aanvallen of bedreigingen tegen een moderator, beheerder of lid op een openbaar internetforum; geverifieerde mondelinge of schriftelijke smaad, laster of laster tegen een moderator, beheerder of lid op een openbaar internetforum.

Het bannen van een lid betekent dat hij/zij geen berichten meer op de Zorg Belangrijk forum kan plaatsen. Normaal gesproken krijgen onhandelbare leden een waarschuwing voordat ze daadwerkelijk worden verbannen, want dat is een vrij serieuze stap. Alleen Forum Beheerder(s) kunnen een verbannen gebruiker herstellen.

Banning wordt bereikt door het permanent blokkeren van het e-mailadres van de persoon en in sommige gevallen hun IP-adres. Het verbieden van individuen vereist een meerderheidsconsensus van Forum Moderators en/of beheerders.

Verantwoordelijkheden van de beheerder:
De Forum-beheerders kunnen en zullen alle moderatortaken op zich nemen en zullen de moderators normaal gesproken bijstaan. Beheerders hebben de mogelijkheid om gebruikers te verbannen en/of te schorsen, en kunnen en zullen de gebruikersinformatie die is opgeslagen en/of weergegeven in het gebruikersprofiel, de avatarafbeelding en beschrijving, en de handtekeninglink(en) bewerken als dergelijke informatie wordt geacht te schenden een van de regels van het Zorg Belangrijk Forum.

Opmerking: deze richtlijnen behandelen de basisregels en praktijken van het Zorg Belangrijk Forum. Het spreekt voor zich dat er unieke omstandigheden kunnen en zullen ontstaan die niet in deze richtlijn zijn beschreven en die actie vereisen van Forum Moderators en/of Beheerders. De Forum-gebruikers wordt gevraagd om gezond verstand, fatsoen en respect voor anderen te gebruiken bij deelname aan het forum.

Bovenaan